Socis

Marta Mallart González

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Màster en dret processal civil, Màster en Dret de Família, Màster en dret laboral.

Habilitada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona en jurisdicció de menors.
Assistent tècnic en consum per l'Agència Catalana del Consum.

Lletrada col·legiada a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona des de 1.998.

Col·laboradora externa en diverses organitzacions en matèria de dret immobiliari.

Especialitzada en Arrendaments Urbans, dret de la construcció.

Àrbitre de juntes arbitrals de consum en diversos ajuntaments, així com en la Generalitat de Catalunya.

Advocada externa de l'Associació de Consumidors de la Província de Barcelona.
Docent a la Universitat de Barcelona i a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona a diferents cursos, així com en el Màster de Pràctica Jurídica.

Publicacions de Dret civil per la Universitat de Barcelona.

Carlos García Roqueta

Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliva.
Màster en dret laboral i Màster en Mediació.

Habilitat per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona en les matèries de Dret matrimonial canònic, jurisdicció de menors i violència domèstica.
Advocat en exercici des de l'any 2000, mediador en exercici, àrbitre en consum i assistent tècnic en consum. Coach i mediador relacional. Especialitzat en matèria de negociació.

President de la Societat Catalana de Mediació en Salut.
President de la Secció de Dret de Consum de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Membre de la Comissió de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Membre de la Junta Gestora de la Secció de Dret del Consum de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Ex-membre del Comitè Científic de Mediació del CEMICAB.
Membre àrbitre del Tribunal Arbitral de Girona per la Cambra de Comerç de Girona.
Àrbitre de Juntes Arbitrals de consum en diversos ajuntaments, així com a la Generalitat de Catalunya.
Advocat i membre mediador de l'Associació de Consumidors de la Província de Barcelona.

Participant en projectes d'estudi i investigació a la Universitat de Barcelona. Professor docent de diferents Col·legis Professionals i Universitats, com són la UB, la UOC, UAB, Pompeu Fabra, entre d'altres.
Conferenciant i ponent en Jornades de dret i de mediació.
Participant en diverses publicacions (vegeu publicacions, articles i premsa).